ولاية الجزائر
wilaya d'Alger
Centre de Cardiologie et de Chirurgie Pediatrique [80lits] Mahalma [Sidi Abdellah] -
Maternite de 150Lits Douera -
hôpital ZERALDA
مركز حقن الدم
Centre de Transfusion Sanguine CHERAGA 100.000 dons et plus
MATERNITE URBAINE DE 150 LITS AIN EL BENIANE
عيادة شعايبية
Polyclinique CHAIBIA
عيادة محامدية
Polyclinique M'HAMDIA
عبدالمالك بوضياف وزير الصحة
Abdelmalek BOUDIAF Ministre de la Santé

ETAT DES CONSULTATIONS EXTERNALISEES

 
 

EPSP

STRUCTURES

SPECIALITES

ORIGINE DES CONSULTATIONS

 

EPSP REGHAIA

Polyclinique  ROUIBA

PNEUMO-PHTYSIOLOGIE

EPH

 ROUIBA

 

Polyclinique AISSATMustapha

(REGHAIA)

GYNECO-OBSTETRIQUE

 

Salle de Soins HAI ENASR HAMIZ

GYNECO-OBSTETRIQUE

 

EPSP Bab

El Oued

Polyclinique BEAU FRAISIER

GYNECO-OBSTETRIQUE

CHU

BEO

 

Polyclinique  MIRA

DERMATOLOGIE

 

GYNECO-OBSTETRIQUE

 

SLTMR LAZERGE

PNEUMO-PHTYSIOLOGIE

 

CISM VERNEAU

PSYCHIATRIE

 

 S A BOUYAHIA

DERMATOLOGIE

 

Polyclinique JEAN JAURES

DERMATOLOGIE

 

Polyclinique VERDIER

DERMATOLOGIE

 

Polyclinique BOLOGHINE

PSYCHIATRIE

EHS CHERAGA

 

EPSP

DERGANA

Polyclinique DAR EL BEIDA

NEPHROLOGIE

EPH ROUIBA

 

Polyclinique 08 MAI 45

TRAUMATOLOGIE

EHS

SALIM ZEMILI

 

Polyclinique BANANIER

ONCOLOGIE

EPH ROUIBA

 

TRAUMATOLOGIE

EHS

SALIM ZEMIRLI

 

Polyclinique EL HAMIZ

TRAUMATOLOGIE

 

CHIRURGIE GENERALE

EPH

ROUIBA

 

MEDECINE INTERNE

 

EPSP BARAKI

Polyclinique SNOBER

CCI

EPH

HASSEN BADI

 

Polyclinique BEAU LIEU

NEONATOLOGIE

 

GYNECO-OBSTETRIQUE

 

EPSP DRARIA

Polyclinique EL ACHOUR

RHUMATOLOGIE

EHS

DOUERA

 

Polyclinique CRESCIA

MEDECINE INTERNE

 

Polyclinique DOUERA

CHIRURGIE PLASTIQUE

 

MAXILLO FACIAL

 

RHUMATOLOGIE

 

EPSP ZERALDA

Polyclinique STAOUELI

DIABETOLOGIE

EPH

 ZERALDA

 

NEUROLOGIE

 

PEDIATRIE

 

MEDECINE INTERNE

 

Polyclinique LABRIDJA

MEDECINE INTERNE

 
 

Polyclinique ZERALDA                                   66 LOGTS

MEDECINE INTERNE

 

PNEUMO-PHTYSIOLOGIE

 

ENDOCRINOLOGIE

 

GYNECO-OBSTETRIQUE

 

NEUROLOGIE

 

Salle de Soins  ZERALDA

MEDECINE INTERNE

 

GASTROLOGIE

 

CHIRURGIE

 

Polyclinique SOUIDANIA

NEUROLOGIE

 

MEDECINE INTERNE

 

EPSP BOUZAREAH

Polyclinique 08 MAI 45

HEMATOLOGIE

CHU

BENI MESSOUS

 

Polyclinique BOUZAREAH

PNEUMO-PHTYSIOLOGIE

 

Polyclinique CHÂTEAU NEUF

PNEUMO-PHTYSIOLOGIE

EPH EL BIAR

 

Salle de soins  BEAUSEJOUR

PSYCHIATRIE

EHS CHERAGA

 

EPSP KOUBA LES ANNASSERS

Polyclinique KOUBA                                     ST ANTOINE

GYNE-OBSTETRIQUE

EPH

KOUBA

 
 

Polyclinique KHALEF ABDELAZIZ  LES NNASSERS

GYNECO-OBSTETRIQUE

 

Polyclinique BENOMAR STATION

MEDECINE INTERNE

 

GYNECO-OBSTETRIQUE

 

ORL

 

ANES/REANIMATION

 

Polyclinique BACHIR

LAADJOUZI

HAMMA  EL ANNASSER

DIABETOLOGIE

CHU

MUSTAPHA

 

Polyclinique MAGHARIA

GHR

CHU

 HUSSEIN DEY

 

Polyclinique MOKHTARI BOUZID            (ex RESIDENCE)

OPHTALMOLOGIE

 

Polyclinique   CERVANTES

ORL

CHU MUSTAPHA

 

EPSP Sidi

M'HAMED BOUCHENAFA       

Polyclinique   BOUCHENAFA

CARDIOLOGIE

CHU

MUSTAPHA

 

Polyclinique  MAHIEDDINE

NEURO CHIRURGIE

 

CHIRURGIE THORACIQUE

 

MEDECINE INTERNE

 

GASTROLOGIE

 

Polyclinique LES SOURCES

NEONATOLOGIE

EPH

 KOUBA

 

MEDECINE INTERNE

 

Polyclinique  OUNISSI AKLI

GASTROLOGIE

CHU

 MUSTAPHA

 

UROLOGIE

 

Polyclinique   NACERA NOUNOU

NEUROLOGIE

CHU MUSTAPHA

 

PEDIATRE

CHU MUSTAPHA

 

Salle de Soins BOUGUERMINE

OPHTALMOLOGIE

CHU MUSTAPHA

 

DERMATOLOGIE

CHU MUSTAPHA

 

Salle de Soins KRIM BELKACEM

CHIRUGIE PLASTIQUE 

EHS LES BRULES

 

Salle de Soins LOUNES MAAMAR

MEDECINE INTERNE

CHU

MUSTAPHA

 

Salle de Soins MERIDJA (saoula)

PSYCHIATRIE

 

Salle de Soins  HARMOUCHE AREZKI

GASTROLOGIE

EPH

RAHMOUNI

 

CHIRURGIE GENERALE

 

ANEST/REANIMATION

 

EPSP CHERAGA BOUCHAOUI

Polyclinique   OULED FAYET

GYNECO-OBSTETRIQUE        (colposcopie)

EPH

 ZERALDA